Üniversite Öğrencilerinin Depresyon DüzeylerininRuminasyon ve Problem Çözme Becerileriyle İlişkisi


Creative Commons License

YILDIZ M., ELDELEKLİOĞLU J.

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.27-46, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.23863/kalem.2018.97
  • Journal Name: KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-46

Abstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile ruminasyon ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma, 18-24 yaş arası 263 (%63’ü kadın, %37’si erkek) üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada depresyon düzeyi, ruminasyon ve problem çözme becerilerini ölçmek için sırasıyla Hisli (1989) tarafından Türkçeye uyarlanmış “Beck Depresyon Envanteri”, Karatepe, Yavuz ve Türkcan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanmış “Ruminatif Düşünme Stili Ölçeği” ve Taylan (1990) ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanmış “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Hesaplanan korelasyonlar sonucunda, kız ve erkek öğrencilerin depresyon düzeyleri ile ruminasyon düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı, problem çözme ve depresyon düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda ise ruminasyon düzeylerinin ve problem çözme becerilerinin depresyonun anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.