Örgütsel Davranış Yazının Ele Aldığı Konular Açısından İncelenmesi:1981-2015 Yıllarına İlişkin İçerik Analizi”


ÇINAR ALTINTAŞ F.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.18, no.33, 2017 (Peer-Reviewed Journal)