Neuropathic Pain Prevalence in Patients Presenting with Musculoskeletal Pain


Creative Commons License

Ertem U. , İrdesel F. J.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.47, no.1, pp.81-84, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.32708/uutfd.854321
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.81-84

Abstract

Pain is one of the most common symptoms of illness in an individual's life. For physical therapy and rehabilitation doctors, musculoskeletal pain is one of the most common problems they encounter in their professional life. Neuropathic pain is one of the subtypes of pain. It is a complex condition that occurs with the influence of the somatosensory system and presents with symptoms such as numbness, tingling, and burning contrary to classical pain. The aim of this study is to investigate the frequency of neuropathic pain and associated factors in patients presenting with musculoskeletal pain. Patients who applied to the outpatient clinic with musculoskeletal pain were included in the study. Self-Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (S-LANSS) and visual analog scale (VAS) were used to evaluate the pain status of the patients. 181 patients who met the exclusion and participation criteria were included in the study. It was found that 29,3% of the patients with musculoskeletal pain accompanied neuropathic pain. While the frequency of neuropathic pain was found to be statistically significantly higher with increasing age, no significant relationship was found between other variables and neuropathic pain development. In conclusion, the frequency of neuropathic pain was found to be high in patients who applied to the outpatient clinic with musculoskeletal pain. The results suggest that the neuropathic component should also be taken into account in the diagnosis and treatment of patients with musculoskeletal pain due to the frequency of the coexistence of these two conditions.

Ağrı, bireyin hayatında en çok karşılaştığı hastalık semptomlarındandır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorları için de kas iskelet sistemi ağrıları meslek hayatında en sık karşılaştıkları problemlerdendir. Nöropatik ağrı, ağrının alt tiplerinden birisidir. Somatosensoriyel sistemin etkilenmesiyle meydana gelen ve klasik ağrının aksine uyuşma, karıncalanma, yanma gibi bulgularla seyreden kompleks bir durumdur. Bu çalışmada amaç, kas iskelet sistemi ağrısıyla başvuran hastalarda nöropatik ağrı sıklığını ve ilişkili olabilecek faktörleri araştırmaktır. Polikliniğe kas iskelet sistemi ağrısıyla başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların ağrı durumunun değerlendirilmesi için Nöropatik Semptom ve İşaretlerin Kendi Kendine Değerlendirilmesi (S-LANSS) skalası ve görsel analog skala (VAS) uygulandı. Çalışmaya dışlama ve katılma kriterlerine uyan 181 hasta alındı. Kas iskelet sistemi ağrısı olan hastaların %29,3’ünde nöropatik ağrının eşlik ettiği tespit edildi. Yaşın artmasıyla nöropatik ağrı sıklığı istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunurken, diğer değişkenlerle nöropatik ağrı oluşumu arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Sonuç olarak, kas iskelet sistemi ağrısı ile polikliniğe başvuran hastalarda nöropatik ağrı sıklığı yüksek bulunmuştur. Sonuçlar bu iki durumun birlikteliğinin sıklığı nedeniyle kas iskelet sistemi ağrılı hastaların tanı ve tedavisinde nöropatik komponentinin de dikkate alınması gerektiğini düşündürmektedir.