Altmışbeş yaş üstü metastatik yumuşak doku sarkomlu hastalarında pazopanib tedavisinin etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesi


ÇUBUKÇU E., OCAK B.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ, 2019 (Peer-Reviewed Journal)