KORONAVİRÜS SALGINI VE YAŞLILIK


Soysal G.

AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.5, pp.290-301, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

The coronavirus disease that emerged in China in the last days of 2019 has spread rapidly all over the World and caused important changes not only in the field of health but also in all areas of life, economic, cultural and social. The curfews and “stay Home” calls made in order to maintain the social distance which is especially necessary to prevent the spread of the pandemic, are some of the important changes that the pandemic brought to our lives. Besides the effects of the epidemic on the whole society, the results related to the fact that it poses a greater risk for individuals over a certain age caused serious problems for the elderly, who constitute a significant part of the population. Therefore in the study; principally how the position of the elderly in the society has changed in the historical process depending on the social transformations is discussed. In the study, which deals, in general terms, with the problems encountered in old age, while assessing the difficulties experienced by the elderly in many areas of social life during the Covid-19 pandemic period, it has been also tried to emphasize especially the deadly consequences of the virus over a certain age, how it makes age-based discrimination visible in the community and in line with the sample events in the public.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Old Age, Discrimination.

ÖZET

                2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs hastalığı hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılarak sadece sağlık alanında değil ekonomik, kültürel ve toplumsal olmak üzere hayatın her alanında önemli değişikliklere yol açmıştır. Özellikle salgının yayılmasını önlemek için gerekli olan, sosyal mesafeyi korumak amacıyla gerçekleştirilen sokağa çıkma yasakları ve “evde kal” çağrıları salgının hayatımıza getirdiği önemli değişikliklerden bazılarıdır. Salgının toplumun tamamında yarattığı etkilerin yanı sıra belirli bir yaş üzerindeki bireyler açısından daha büyük bir risk oluşturduğuyla ilgili sonuçlar, nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan yaşlılar açısından oldukça ciddi sorunlara neden olmuştur. Bu nedenle çalışmada; öncelikle yaşlıların toplum içindeki konumlarının tarihsel süreç içerisinde toplumsal dönüşümlere bağlı olarak nasıl değiştiği ele alınmıştır. Genel hatlarıyla yaşlılık döneminde karşılaşılan sorunlara yer verilen çalışmada ayrıca Kovid-19 salgını döneminde yaşlıların toplumsal hayatın pek çok alanında maruz kaldığı zorluklar değerlendirilirken özellikle virüsün belirli bir yaş üzerinde yarattığı ölümcül sonuçların, toplum içerisinde yaşa dayalı ayrımcılığı görünür hale getirmesi ve kamuoyunda yaşanan örnek olaylar doğrultusunda vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Salgın, Yaşlılık, Ayrımcılık.