DR. HANS PRINZHORN AND REFLECTION OF SCHIZOPHRENIA TO ART


Creative Commons License

Yılmaz S., Erer Kafa S.

2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.184

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Since the time medicine has existed, people have tried to find a remedy for their diseases and have found various treatment methods for these diseases. Art therapy is among these methods that evolve over time. Art therapy, which has first started in the field of psychiatry, has begun a widespread use within the process. German psychiatrist and art historian Dr. Hans Prinzhorn (1886-1933) is regarded as the pioneer of art therapy. Dr. Prinzhorn has administered art therapy especially on schizophrenic patients. Within his studies, Dr. Prinzhorn has created a collection of paintings of schizophrenic patients hospitalized in the psychiatric clinic of the University of Heidelberg, whom had never received any art education and these paintings have formed the basis for the book “Artistry of the Mentally Ill” which was published in 1922. Although the paintings of patients in this collection have been likened to modern artists, patients were not related to any of the modern artists.

It is aimed to reveal the reflection of the moods of the schizophrenic patients during the episodes they have had in the context of the diseases and the moods in the moments without episodes to paintings within the frame of Dr. Prinzhorn’s book and to emphasize that art has an important place in reflecting people’s mental state.

Tıbbın var olduğu zamandan beri insanlar hastalıkları için çare düşünmüş ve bu hastalıklar için çeşitli tedavi yöntemleri üretmiştir. Zaman içinde mistik tedaviden maddi tedaviye evrilen bu yöntemler arasında sanatın tedavide kullanılması da bulunmaktadır. Öncelikli olarak psikiyatri alanında başlayan sanat ile tedavi, süreç içinde daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur. Alman psikiyatrist ve sanat tarihçisi Dr. Hans Prinzhorn (1886-1933) sanat ile tedavinin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Dr. Prinzhorn, sanat ile tedaviyi özellikle şizofren hastalar üzerinde uygulamıştır. Dr. Prinzhorn, Heidelberg Üniversitesi psikiyatri kliniğinde yatmakta olan ve çoğunluğunun hiç resim eğitimi almamış olduğu şizofren hastalarının resimlerinden oluşan bir koleksiyon hazırlamış ve 1922 yılında yayımlanan “Ruh Hastalarının Resimleri-Artistry of the Mentally Ill” ismini verdiği kitabın da temelini oluşturmuştur. Bu koleksiyonda yer alan hastaların resimleri modern sanatçıların resimlerine çok benzetilmişse de hastaların modern sanatçılar ile alakası bulunmamaktadır.

Bu bildiride Dr. Hans Prinzhorn’un hazırlamış olduğu kitap özelinde şizofren hastaların, hastalıkları çerçevesinde geçirmiş oldukları ataklar ve atakların olmadığı anlardaki ruh hallerinin resimlere yansımasını ortaya koymak ve sanatın kişilerin ruhsal durumunu yansıtmada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamak amaçlanmıştır.