Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemin veya Hakem KurulununEx Aequo Et Bono Karar Verme Yetkisi


Creative Commons License

Özgenç Z.

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, vol.34, no.1, pp.31-72, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In accordance with Article of 12/C/III of The Code of International Arbitration, arbitrator or the arbitration tribunal shall decide as amiable compositeur or ex aequo et bono only if the parties have expressly authorized the arbitrator or the arbitration tribunal to do so. There isn’t any provision about identifi cation of ex aequo et bono in this Code. However, it has been considered identifi cation, scope and relationship with other judicary concept of ex aequo et bono as signifi cant, particularly at the determination of the arbitrators’ authority and the recognation and enforcement of foreign arbitral awards in practice. 

4868 sayılı MilletlerarasıTahkim Kanunu (MTK) madde 12/C/III ile hakemin veya hakem kurulunun, tarafl arın açıkça yetkilendirmiş olmaları kaydıyla, hakkaniyet ve nesafet kuralları (ex aequo et bono) veya dostane aracı (amiable compositeur) olarak karar verme yetkisine sahip olduğu hükme bağlanmıştır. Pozitif düzenlemelerde, ex aequo et bono karar verme yetkisine ilişkin herhangi bir tanıma ise yer verilmemiştir. Ancak, uygulamada özellikle hakemin ya da hakem kurulunun yetkilerinin tespiti ve yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi açısından bu kavramın ne olduğunun, kapsamının ve diğer kavramlarla ilişkilerinin belirlenmesi önem taşımaktadır.