Klâsik Hikâye Külliyatlarımızdan EL-FEREC BA'DE'Ş-ŞİDDE Tıpkıbasım


Yoldaş K., Kavruk H., Çaldak S.

Ihlamur, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ihlamur
  • City: İstanbul
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

el-Ferec Ba'de’ş-Şidde, yüzyıllarca Türk halkı arasında sevilerek okunmuş bir hikâye külliyatıdır. Geniş hacimli bir eser olmasına rağmen oldukça fazla yazma nüshasının bulunması bunun en büyük delilidir. Külliyatın sadece İstanbul kütüphanelerinde bizim tespit edebildiğimiz 13 yazma nüshası vardır. Yurt içi ve yurt dışı diğer kütüphanelerdeki nüshalarla bu sayı bir hayli artacaktır.

Bu ciltte, çalışmamızda varak ve satır numaralarında esas aldığımız ve H rumuzuyla kısaltmasını verdiğimiz, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Kitaplığı 1173 numarada kayıtlı olan nüshanın tıpkıbasımı yer almaktadır. 898/1492 yılında istinsah edilen kitabın, Sultan Mustafa Han oğlu Sultan Mahmud Han tarafından vakfedildiği 1a varağında talik hattıyla yazılmış bir Arapça kayıttan anlaşılmaktadır. 42 hikâyeyi içeren eser 400 sayfadan ibarettir. Eser harekeli ve okunaklı bir nesihle yazılmıştır. Her sayfada bulunan satır sayısı 23’tür. Bildiğimiz mevcut nüshaların en eskisi ve en güzel yazıya sahip olanıdır.