Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Yeterlikleri Açısından İncelenmesi


ÇOPUR A. , DEMİREL M.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), 11 - 13 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text