THE POSSIBILITY OF A TRANSNATIONAL PUBLIC SPHERE IN A POST-WESTPHALIAN WORLD


TORUN T.

Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, vol.1, no.20, pp.136-157, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 20
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.136-157
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

The public sphere remains one of the central concepts of discussions about democracy. One of the most impressive debates in more recent times is Nancy Fraser's interpretation of the possibility of a transnational public sphere theory in light of current historical developments. Especially under the conditions of globalization, classical public sphere theory, which was conceptualized in the logic of the territorial nation-state, lost its function. Neither the subject of the public sphere can be restricted any longer by the citizen not even the addressee of the public opinion by the nation-state as public power. The destiny of democracies depends on the reconstruction of public sphere theory under current conditions. According to Fraser, a critical public sphere theory needed in the 21st century has to be based on a transnational idea of publicity from a post-Westphalian perspective, in which the concepts of normative legitimacy and political effectiveness are reconstructed. This article discusses the evolution of reconstructing a critical public sphere theory from Nancy Fraser's articles "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Really Existing Democracy (1991)," written in a Westphalian framework, to "Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post- Westphalian World (2007)."
Kamusal alan kavramı, demokrasi tartışmalarının merkezi kavramlarından biri olmayı sürdürmektedir. Son dönemde yapılan tartışmaların en dikkat çekici olanlarından biri Nancy Fraser’ın mevcut tarihsel gelişmelerin ışığında ulus-ötesi bir kamusal alan teorisinin imkanına ilişkin yorumudur. Özellikle küreselleşmeyle birlikte, ulus devlet mantığı içinde ele alınan klasik kamusal alan teorisi işlevini kaybetmiştir. Kamusal alanın öznesi artık doğrudan yurttaşla, kamuoyunun muhatabı da kamu erki olarak ulus devlet ile sınırlandırılamaz. Modern demokrasilerin kaderi, vazgeçilmez bir kategori olan kamusal alan teorisinin mevcut koşullar altında yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Ona göre, 21. Yüzyılda ihtiyaç duyulan eleştirel bir kamusal alan teorisi, “normatif meşruiyet” ve “politik etkililik” kavramlarının yeniden yapılandırılmasıyla, Vestfalya sonrası bir perspektiften ulus-ötesi bir kamusallık düşüncesine dayanmak durumundadır. Bu makale Nancy Fraser’ın, 1991’de Vestfalyan çerçevede yazılan “Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: Gerçekte Var Olan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı” adlı makalesinden 2007’deki “Kamusal Alanın Ulus-ötesileşmesi: Vestfalya Sonrası Bir Dünyada Kamuoyunun Meşruiyeti ve Etkililiği Üzerine” makalesine, eleştirel bir kamusal alan teorisi inşa etme teşebbüsünün evrimini tartışmaktadır.