Pulmoner Tromboemboli Yönetiminde Sorunlar ve Özel Durumlar


DEMİRDÖĞEN E.

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, vol.3, no.1, pp.45-53, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)