Yumurtacı Tavuklarda Salmonella İzolatlarının Tanısı veTiplendirilmesi


KAHYA S. , Tug B., TEMELLİ S. , CARLI K. T. , EYİGÖR A. G. , YILMAZ Ö.

XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 21 - 24 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper