KUR’AN’DA BAZI KELİMELERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİNE DAİR GENEL KAİDELER


Creative Commons License

Divlekci C.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.86-104, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

GENERAL PRINCIPLES ON THE USE OF THE QURANIC VERSES

Abstract

This study discusses the main features of the use of the Quranic words in a historical context. It examines the sources related to this subject in two categories, classical and contemporary, and puts its emphasis to point out the original ones.  It gives a particular attention on the methodology and how the study of the Quranic words has a close relation with wujūh and nadhāir.

This study offers a corpus of principles related to the use of the Quranic words. These principles are gathered from various accounts by using the methodologies of contextual analysis and statistics. In an effort to make the principles understandable, this study draws on examples from the Quran. To verify the authenticity of these principles, this study also pays close attention to the Quranic verses and their contexts.

Key words: Qur’anic words, Usool at-Tafseer (Methodology of explaining the Qur'an), context, style, Qur’anic sciences ('ulum al-Qur'an)

Kur’an kelimelerinin kullanım özelliklerine dair tespitleri konu alan bu çalışmada, konunun tarihçesi ve kaynakları ele alınıp tartışılmıştır. Kaynaklar klasik ve çağdaş olmak üzere iki kategoride incelenmiş, bu arada asıl kaynak konumunda olan eserlerin tespitine gidilmiştir. Çalışmada takip edilen yönteme ve konunun Kur’an ilimleri içerisinde vücûh ve nazâirle olan ilişkisine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Kur’an kelimelerinin kullanım özelliklerini, bağlam incelemesi ve istatistiki bir metotla ortaya koyan, çeşitli eserlerde dağınık vaziyette bulunan otuz iki kadar kaide niteliğinde tespit bir araya getirilmiştir. Tespitlerin seçiminde, Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanmasında sorun oluşturan kimi meselelere çözüm getirebilecek türden olmalarına dikkat edilmiştir. Seçilen tespitler, Kur’an’dan örneklerle daha da anlaşılır hâle getirilmeye çalışılmıştır. Bu arada tespitlerin doğruluğu, kelimenin Kur’an’da geçtiği yerler ve bağlamları incelenmek suretiyle gözden geçirilirmiştir.

Anahtar kelimeler: Kur’an kelimeleri, tefsir usûlü, bağlam, üslûp, Kur’an ilimleri