“ Bursa Bölgesi Halk Oyunları Çalıştırıcılarının İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi,”


Gürak A. N., Doğan M.

Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik Kulübü Dergisi, , no.29, pp.14-15, 2002 (Peer-Reviewed Journal)