Dış Ticaretin Reel Döviz Kuruna Etkisi: Türkiye Üzerine Uzun Dönemli Bir Nedensellik Analizi


SARITAŞ T., OKŞAK Y.

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, vol.3, no.1, pp.55-65, 2020 (Peer-Reviewed Journal)