Eğitim Yönetiminin Mirası: Akademik Bir Alanın Tarihî Analizi


Turan S. , Bektaş F., Yalçın M.

Pegem A Yayıncılık, New York, 2016

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: New York

Abstract

Bu kitapta, akademik bir alan olarak eğitim yönetiminin felsefî ve tarihî temelleri, eğitim örgütlerinin yönetimi ve işletmesi etraflıca ele alınmıştır. Eserin temel amacı, alanın 1960lı yıllardan bugüne epistemolojik temellerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bu kitapta, şu sorulara cevap aranmıştır: Eğitim yönetiminin alanı ve kapsamı nedir? 1960lı yılardan bugüne eğitim yönetimi alanının sınırları nasıl oluşmuştur? Eğitim yönetiminin temelleri nedir? Alanın kendine özgü ve özgün bir kimliği var mıdır? Eğitim yönetiminin kuruluşundan bugüne kadar alandaki akademisyenler tarafından bilimsel dergilerde ne tür yayımlar yapılmış ve metodolojik araçlar kullanılmıştır. Bu çalışmada alanın arkada bıraktığı ampirik, pratik, değerlendirici, eğitici, ideolojik ve eleştirel miras, yazar tarafından etraflıca analiz edilmiştir.