İntramedüller Schwannoma Olgu Sunumu


Creative Commons License

Özmarasalı A. İ., Ocak P., Doğan Ş.

Türk Nöroşirurji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Primer spinal tümörler tüm santral sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık %2-4’ünü oluşturur. İntramedüller tümörler esas olarak glial(astrositomveya ependimom) orjinlidir. İntramedüller schwannoma(İMS) ise literatürde sadece olgu sunumları şeklinde raporlanan, primer spinal tümörlerin sadece %0.3’ünü oluşturan ve şimdiye kadar 166 vakanın bildirildiği çok nadir görülen bir patolojidir. Santral sinir sisteminde schwannhücresi görülmediğinden İMS etyopatogenezihenüz anlaşılamamıştır. Amacımız kliniğimizde opere olmuş intramedüller schwannomavakasını literatür eşliğinde tartışmaktır.