SAĞLIK BAKIMIYLA İLŞKİLİ GRAM NEGATİF BAKTERİYEMİLER DİRENÇ GELİŞİMİ VE FETALİTE


ERGÖNÜL M. Ö. , AZAP A., BAŞARAN S., SÜDA T. K. , KAYA Ş., GÜLŞEN Y., ...More

LİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey