SAĞLIK BAKIMIYLA İLŞKİLİ GRAM NEGATİF BAKTERİYEMİLER DİRENÇ GELİŞİMİ VE FETALİTE


ERGÖNÜL M. Ö., AZAP A., BAŞARAN S., SÜDA T. K., KAYA Ş., GÜLŞEN Y., ...More

LİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes