KENAN HULUSİ KORAY’IN OSMANOFLAR ADLI ROMANINDA “YABANCI” VE “ÖTEKİ” ANNE-KIZ: YUVANNA MİHAİLOVİÇ İLE GROŞENKA


Özlem G.

I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Osmanoflar, the only novel of Kenan Hulusi Koray, is a historical novel. In the work, the events that Osmanofs lived in 1904 in Karinabat, today's Bulgaria, are told. The conflicts of "us" and "the other" are shown through the heroes of the novel. “We” is the family of Turkish and Muslim Osmanofs. The family, consisting of three brothers, expands with spouses and children. Groshenka is the middle daughter of the Osmanof’s brother. The “other” are representatives of the Bulgarian guerilla activities. Yuvanna Mikhailovich became Groshenka's mother and converted to Islam. In this paper, it is determined how the elements of alienation and “the other" are processed through these two women, who are shown as the opposite of the "Turkish" and "Muslim" cultural characteristics of the family. Their alienating features according to Turkish culture are determined and why they are "foreign" or "other" is analyzed.

Kenan Hulusi Koray’ın tek romanı olan Osmanoflar tarihî bir romandır. Eserde, bugünkü Bulgaristan’ın Karinabat şehrinde, Osmanoflar’ın 1904’te yaşadığı olaylar anlatılır. Roman kahramanları aracılığıyla “biz” ve “öteki”nin çatıştığı hususlar gösterilir. “Biz”, Türk ve Müslüman Osmanoflar ailesidir. Üç erkek kardeşten mürekkep aile, eşler ve çocuklarla genişler. Groşenka, Osmanof biraderlerden ortancasının kızıdır. “Öteki”, Bulgar komitacılık hareketinin temsilcileridir. Yuvanna Mihailoviç ise Groşenka’nın annesi olup ihtida etmiştir. Bu bildiride, ailenin “Türk” ve “Müslüman” kültür özelliklerinin karşısında olarak gösterilen bu iki kadın üzerinden yabancılaşma ve “öteki” unsurlarının nasıl işlendiği tespit edilir. Onların Türk kültürüne göre yabancılaşan özellikleri belirlenip neden “yabancı” veya “öteki” oldukları analiz edilir.