Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözmeye ilişkin inançlarının nitel analizler aracılığıyla incelenmesi


SEZGİN MEMNUN D.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.75-98, 2015 (Peer-Reviewed Journal)