KOREOLOJİK AÇIDAN HAREKETİN ÜRETİCİ UNSURLARINA ÜÇ BAKIŞ;“LABAN”, “PRESTON-DUNLOP”, “BENESH”


Elcik Yorgancıoğlu P.

8. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ / BAKÜ, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 October 2021, pp.438-449

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.438-449
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Hareket aracılığıyla, fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutta eylemi üreten beden; mekan, zaman ve çevresel faktörler düzeyinde kendi limitlerini oluşturur ve geliştirir. Gündelik yaşam içerisinde kullanılan harekete yönelik tercihlerde insan, hareketi ve bedensel duruşu belirleyen temel etmenler çerçevesinde istemli ya da istemsiz olarak hareketlerini eyleme ve eylemlerini de davranış şekillerine evriltir. Ancak sahneye yönelik üretilen hareket bu denli doğal akış içerisinde spontan bir gelişim süreci izlemez. Bunun için dansçı kendi bedenine ve eyleme yönelik, gerek üretim gerekse icra bakımından farkındalığa ulaşmalı ve bir otokontrol geliştirmelidir. Karmaşık bir mikro-evren olan bedenin, hareketi oluşturan üretici unsurlara hâkim olması gerekmektedir. Çünkü sahnede ifadeyi somutlaştıracak amaçlı eyleme ulaşmak için önce hareket tasarımını gerçekleştirmelidir. Her hareketin içinde var olan hareketin üretici unsurları; beden koordinasyonlarını, eylemlerin zaman ve dinamiklerini, eylemlerin oluşturduğu mekânsal biçimleri, bedenin kendi içindeki ve diğer bedenler arasındaki ilişkilerini kapsar. Bu nedenle hareketleri tanımlayan biyomekanik analizler önemlidir. Bu bağlamda beden- hareket ilişkisini çözümlemek için analizler yapan, kuramsal veri ve sonuçlara bağlı olarak methodlar geliştiren üç görüş; “Rudolf Von Laban”, “Valerie Preston-Dunlop” ile “Benesh” incelenecektir. Bedenin hareketle olan efor ilişkisini çözümlemek adına, Rudolf Laban’ın dehası sonucunda ortaya çıkan “Laban Hareket Analizi”ne, hareket edenin “ne” olduğu ve ne ile ilişkilendiğine yönelik yaklaşımı ile Valerie Preston-Dunlop’un dans öğeleri sınıflandırmasına ve her türlü insan hareketinden ziyade dansçı bedenini ve hareket sistemini analiz eden Joan ve Rudolf Benesh’in “Benesh Hareket Notasyonu”na değinilecektir. Anahtar Kelimeler: Dans, Hareket, Rudolf Von Laban, Valerie Preston-Dunlop, Joan - Rudolf