Silaj fermantasyonunda organik asit kullanımı üzerinde araştırmalar. 1. Formik asit temeline dayalı bir koruyucunun laboratuvar koşullarında yapılan mısır silajlarının fermantasyon, mikrobiyal flora, aerobik stabilite ve in situ rumen parçalanabilirlik özellikleri üzerine etkisi


FİLYA İ., SUCU E.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi., vol.11, no.1, pp.51-56, 2005 (Peer-Reviewed Journal)