GÜNEŞ IŞIĞINA DAYALI YÖNTEMLERLE SULARDAMİKROORGANİZMA İNAKTİVASYONU: DERLEME


Creative Commons License

Çalışkan Eleren S.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.149-168, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.17482/uumfd.309467
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.149-168

Abstract

Bu çalışma kapsamında, gelişmekte olan ülkelerin yanısıra gelişmiş ülkelerin de sorunu olan güvenilir içme suyu teminine olanak sağlayan güneş ışığı ile dezenfeksiyon (SODİS) sistemleri incelenmiştir. Bu kapsamda güneş ışığı ile dezenfeksiyon sistemlerinin mikroorganizma inaktivasyonundaki verimliliklerinin arttırılmasına yönelik günümüze kadar yapılmış uygulamalar da değerlendirilmiştir. Bu inceleme neticesinde, dezenfekte edilecek olan suda bulunan organik ve inorganik bileşiklerin, sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun, ışık yoğunluğunun, ışığın kalitesinin, sıcaklığın, reaktör tiplerinin, mikroorganizma türlerinin ve türlerin büyüme safhalarının, güneş ışığı ile mikroorganizmaların inaktivasyonunu etkilediği tespit edilmiştir. Güneş ışığına dayalı diğer yöntemlerin (güneş ışığı+H2O2, güneş ışığı+TiO2, güneş ışığı+Fe+2, güneş ışığı+H2O2+Fe+2/Fe+3, güneş ışığı+TiO2+H2O2) inaktivasyon verimini arttırarak dirençli mikroorganizmaları inaktive etmede daha başarılı olduğu görülmüştür. Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde oldukça yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerin, ülkemizde de Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi gibi güneş enerjisinin fazla olduğu bölgelerde, sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir.