COVID-19 PANDEMI DÖNEMININ MULTIPL SKLEROZ HASTALARI VE SAĞLIKLI KONTROLLERIN YAŞAM KALITESI ÜZERINE ETKISI


KOÇ E. R. , BİCAN DEMİR A. , TOPALOĞLU E., TURAN Ö. F. , ÖZKAYA G.

3. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi, Turkey, 2 - 04 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey