ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN BALKANLARDA GERÇEKLEŞEN BÖLGESEL ÇATIŞMALARDAKİ VE DAYTON ANTLAŞMASINA GİDEN SÜREÇTEKİ ROLÜ?


Creative Commons License

Ak M. A.

Diplomasi&Savaşın Değişen Rolü, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.959-960

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.959-960
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Uluslararası Örgütler, uluslararası ilişkiler disiplininde bölgesel ve uluslararası çatışmaların çözümü noktasında bir arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışmıştır. Örgütsel yapı birçok devleti içerisine alan ve ortak çıkarlar çerçevesinde çatışma çözümlerini sunan ve istikrar bağlamında bir üst yapı oluşturmaya çalışan bir mekanizmadır. Balkanlar, sosyolojik olarak çatışmaya çok yatkın bir bölgedir. Dinsel, dilsel, ırksal ve ideolojik birçok yapı bulunmaktadır. Tarihsel perspektife baktığımızda, Balkanlarda ki devletlerin bu farklılıklardan dolayı sürekli çatışma ve devamında savaşlar içerisinde olduklarını görmekteyiz. Uluslararası sistem analizinde Balkan ulusu topluluğunun temelinde ki bazı argümanlar çatışma olasılığının yüksek olduğu bir bölge olarak görülmektedir. Bunun nedeni devletlerin iç politika sistemlerinin birçok azınlıkla beraber başka balkan uluslarını da barındırması ve böylece her devletin çıkarını gözeterek azınlık olgusunu kullanarak devlet sistemlerinin karar alma mekanizmalarını işlemez hale getirilmesidir. Uluslararası anlamda birçok denge balkan devletleri üzerine de kurulmaktadır. Bu dengeye binaen devletler iç ve dış politikalarını buna göre belirlemektedir. Uluslararası örgütler Balkanlarda ki siyasi çatışmaların çözümü noktasında belli dönemlerde bir rol üstlenmiş, antlaşmaların ve uzlaşının oluşumuna katkısı olmuştur. Bu mana da Yugoslavya dağıldıktan sonra Balkanlar da olan güç boşluğunu devletleşerek doldurmaya çalışan Yugoslavya ya bağlı uluslar bir savaş içerisine girmiştir. Sırp ulusunun balkanlarda daha etkin olmak istemesi ile birlikte yayılmacı bir politika izleyerek Bosna-Hersek bölgesini işgal etmiş ve ciddi yıkımlarda bulunmuştur. Bu çerçevede 3 yıl süren savaşta, Birleşmiş Milletler bu savaşa müdahale etmiş ve sonrasında Dayton antlaşması imzalanmıştır. Uluslararası örgütlerin bölgesel çatışmaları ve Dayton antlaşmasında ki rolü bağlamında Balkanlar incelenecektir.