Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe de Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırmas


MEYDAN B., ÇİFTÇİOĞLU B. A.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.34-54, 2009 (Peer-Reviewed Journal)