ORTA ASYA VE KAFKASYA: REKABETTEN İŞBİRLİĞİNE, 1. Baskı


Ari C. T. (Editor)

MKM Yayınları, Bursa, 2010

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2010
  • Publisher: MKM Yayınları
  • City: Bursa

Abstract

Tarihi ipek yolu olarak da bilinen bölge, Avrupa ile Pasifik arasında ticaret bağlantısını sağlarken bir taraftan da Arap, Asya ve Avrupa uygarlıkları arasındaki ekonomik ve ticari bağlantıyı kurmaktadır. Hatırlanacağı üzere onsekizinci yüzyılın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası ve İran arasında yaşanan mücadele ondokuzuncu yüzyılda bölgenin Hint yolunun üzerinde bulunmasıyla İngiltere ile Rusya arasındaki mücadeleye sahne olmuştur. 1920'lerde bölge ülkelerinin Sovyet egemenliği altına girmesiyle mucadele bir ölçüde son bulmuşsa da II. Dünya Savaşı sonrası dönemde mücadele bu defa "dış hilal" üzerinde ABD ile SSCB arasında devam etmiştir. Çalışmada Orta Asya ülkelerinin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıları ele alınmış ve mevcut güvenlik sorunları analiz edilmiştir.