Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Tek Merkez Deneyimi


CANDAR Ö., ÖZKOCAMAN V., ÖZKALEMKAŞ F., ERSAL T., ALİ R., YALÇIN C., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.47, pp.411-416, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

-