Effects of different boron applications on red pepper germimation and seedling development


Creative Commons License

Turhan A.

International of Congress of Agriculture, Enviroment and Health, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.2065-2069

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2065-2069
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, our main concentration was on the effects of different boron applications on germination/emergence, and

seedling development parameters of pepper (Capsicum annuum L.). Due to this purpose, eight different doses of boron

(0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mg L-1) were applied on seed and seedlings. Local Azatlı red pepper variety seeds

and seedlings were used as the plant material. Obtained results showed that different boron concentrations have

statistically significant effects on germination/emergence characteristics and seedling development. The germination

rate and index of germination were decreased above boron concentrations of 2.0 mg L-1. The tendency of this decrease was also the same for seedling emergence values above 1.0 mg L-1 of boron concentrations. However; increased doses of boron over 2.0 mg L-1 extended the germination period. Although low concentrations of boron (≤ 2.0 mg L-1) did not cause statistically significant effects on average root length, root fresh and dry weight, shoot dry weight of the seedlings, high concentrations of boron (>2.0 mg L-1) caused decreasing effects on these parameters. Adverse effects of doses over 1.0 mg L-1 on stem length, fresh leaf weight, tolerance index values and of doses over 0.5mg L-1 on fresh stem weight, dry leaf weights were observed. When the results obtained are evaluated in all aspects; germination

and seedling developments are positively affected by low levels boron and the irrigation water boron concentratio

Bu çalışmada; farklı bor uygulamalarının biberde (Capsicum annuum L.) çimlenme/çıkış ve fide gelişimi ile ilgili

parametreler üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu doğrultuda 8 farklı bor dozu (0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mg L-1)

tohum ve fidelere uygulanmıştır. Bitkisel materyal olarak yerel Azatlı kırmızı biber çeşidi kullanılmıştır. Araştırma

sonuçlarına göre, farklı bor konsantrasyonları, söz konusu çimlenme/çıkış ve fide gelişmi özelliklerinin tümünde

istatistiksel olarak önemli ölçüde etkiye sahip olmuştur. Bor konsantrasyonunun 2.0 mg L-1’nin üzerinde olduğu

koşullarda çimlenme oranı ve çimlenme indeksi, 1.0 mg L-1’nin üzerindeki koşullarda ise fide çıkış değerleri azalmaya

başlamıştır. Buna karşın, bor düzeyinin 2.0 mg L-1‘nin üzerine çıkarılması ile çimlenme süresi artış göstermiş ve

tohumlarda çimlenme daha uzun sürede gerçekleşmiştir. Düşük bor konsantrasyonları (≤ 2.0 mg L-1), fidelerin

ortalama kök boyu, kök yaş ve kuru ağırlığı, gövde kuru ağırlıklarında istatistiki olarak önemli etki meydana

getirmemesine rağmen, uygulanan bor konsantrasyonundaki yükselme (>2.0 mg L-1) söz konusu parametrelerde

azaltıcı etki yapmıştır. Gövde boyu, yaprak yaş ağırlığı, tolerans indeksi değerleri 1.0 mg L-1 ve gövde yaş, yaprak

kuru ağırlıkları da 0.5 mg L-1üzerinde artan dozlardan olumsuz yönde etkilenmiştir. Elde edilen veriler tüm yönleri

ile değerlendirildiğinde; düşük bor konsantrasyonlarının tohum çimlenmesi ve fide gelişimini olumlu etkileyeceği,

sulama suyu bor konsantrasyonu sınırının 2.0 mg L-1 olması gerektiği ve seviyenin üzerindeki artışların çimlenme ve

fide gelişimini olumsuz etkileyeceği anlaşılmıştır.