Okul Hayatında Varolan ve Olması Düşünülen Değerler


Creative Commons License

Turan S. , Aktan D.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.227-259, 2008 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.227-259

Abstract

Araştırmalar, okul yaşamında öğretmen ve okul müdürlerinin değerlerle ilgili birçok soruyla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Son çeyrek yüzyılda, okul ve eğitimle ilgili tartışmalarda değerlerin müfredattaki yeri ile okul yaşamı açısından önemi tartışıla gelmektedir. Hangi değerlerin okul ve toplum yaşamında önemli olduğuyla bunların öğretimi ve içselleştirilmesinin öğretmen öğrenciler açısından ve ülkenin geleceği bakımından hayati önemine vurgu yapılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre okul yaşamında var olanla olması gerektiği düşünülen sosyal değerlerle, bunların okul yaşamında yer alma derecesini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Bilecik iline bağlı Bozüyük ilçesi ilköğretim okullarında görev yapan 119 öğretmen ile 6. 7. ve 8. sınıflarda okuyan 112 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada da kullanılan Sosyal Değerler Ölçeği (SDÖ) yazarlar tarafından geliştirilmiştir. Araştırma bulguları, okul yaşamında var olan ve olması gerektiği düşünülen sosyal değerlerin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.