Adolesanda Nadir Bir Genital Kitle Nedeni Olarak Yüzeyel Anjiyomiksoma*


Türedi B., Yılmaz M. U., Dede M., Utanğaç M. M., Saraydaroğlu Ö., Balkan M. E., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.46, no.3, pp.395-398, 2020 (Peer-Reviewed Journal)