Investigations of spermatogical characteristics and fertility of ram semen diluted by adding various levels of vitamin E


Tümen H., Gökçen H., Soylu M. K., Doğan İ., Karamustafaoğulları M.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.123, pp.91-98, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada Merinos ırkından 2 koç ve 160 koyun kullanıldı. Her iki koçtan alınan spermalar 4 eşit bölüme ayrıldıktan sonra her bölüm vitamin-E içermeyen ve 0.3; 0.4; 06 cc/ml düzeyinde vitamin-E içeren glikoz-fosfat sulandırıcısı ile 0.2 cm3’lük tohumlama dozunda 150x106 motil spermatozoon bulunacak biçimde sulandırıldı ve ısısı 5oC’ye düşürüldü. Spermatolojik muayeneler sulandırmadan önce, sulandırdıktan sonra ve 5oC’de olmak üzere üç aşamada gerçekleştirildi. Her koçun 4 ayrı şekilde hazırlanan spermaları ile 20’şer koyun servikal yolla tohumlandı. Vitamin E içermeyen ve 0.3; 0.4; 0.6 cc/ml vitamin-E içeren sulandırıcı gruplarında gebelik oranı birinci koçta sırasıyla %50, 70, 55, 70; ikinci koçta sırasıyla %55, 50, 65, 40 bulunmuştur.