Morbid obez kadınlarda sigara içiminin obezite indeksleri, insülin direnci, kan basıncı, glisemi ve lipid parametreleri üzerine etkilerinin retrospektif olarak …


YAĞBASAN A., ERSOY C., ÇUBUKÇU E., ÖLMEZ Ö. F. , İMAMOĞLU Ş.

Journal of Inonu University Medical Faculty, 2008 (Peer-Reviewed Journal)