Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda Yabancı Dil Eğitimi'nde kullanılan “NETZWERK B1” ders kitabının konu yönünden değerlendirilmesi


Orhan A.

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları, Ömer Tuğrul KARA, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.31-44, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.31-44
  • Editors: Ömer Tuğrul KARA, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

İyi bir ders kitabı içeriğinin nasıl olması gerektiği veya ders kitaplarının dersler üzerinde ne gibi somut etkilerinin olduğu soruları sürekli tartışma konusu olmuştur.

Yapılan araştırmalarda, kullanılan kitapların vazgeçilmez ders materyalleri olarak tanımlandığı görülmektedir (Çakir, & ark., 2015: 155). Neuner, ders kitabını

“öğrenme için gerekli metinler, alıştırmalar, dil bilgisi açıklamaları, kelime bilgisi gibi tüm yardımların ve hedef belirleme, konu ilerlemesi, eğitim yöntemi

gibi iyi tanımlanmış didaktik ve metodolojik bir anlayışı içeren iki kitap kapağı arasında yer alan tamamlanmış bir baskı çalışması […]” olarak kabul eder (Neuner,

2007: 399). Bu açıklamalar doğrultusunda kitapların öğrenme ve öğretme sürecinin önemli bir parçasını oluşturduklarından derslerde önemli rol oynadığını

söyleyebiliriz. Ders kitapları sadece öğrenciler için hazırlanmazlar, aynı zamanda öğretmenlere eğitim sonuçlarının gerçekleşmesinde ve sınıflandırılmasında yardımcı olurlar ve dolayısıyla öğretmenlerin ders materyalinin içeriğini planladıkları ve bu içeriği sınıfta sunabilecekleri kaynaklar olarak tanımlanabilirler. Ayrıca

öğretmenlerin derslerde bir kitap ile çalışması, ders planı için temel oluşturur ve derslere standardizasyon getirilmesini destekler. Bu nedenle, öğretmenlere derslerini tasarlamada ve uygulamada büyük ölçüde yardımcı olurlar ve derslerde merkezi bir konuma sahip olduklarından öğretmenlere rehber niteliğinde yol

göstericidirler.