ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA YABANCI DİL EĞİTİMİ’NDE KULLANILAN “NETZWERK B1” DERS KİTABININ KONU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ


Orhan A.

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları, Ömer Tuğrul KARA, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.31-44, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.31-44
  • Editors: Ömer Tuğrul KARA, Editor

Abstract

İyi bir ders kitabı içeriğinin nasıl olması gerektiği veya ders kitaplarının dersler

üzerinde ne gibi somut etkilerinin olduğu soruları sürekli tartışma konusu olmuştur.

Yapılan araştırmalarda, kullanılan kitapların vazgeçilmez ders materyalleri

olarak tanımlandığı görülmektedir (Çakir, & ark., 2015: 155). Neuner, ders kitabını

“öğrenme için gerekli metinler, alıştırmalar, dil bilgisi açıklamaları, kelime

bilgisi gibi tüm yardımların ve hedef belirleme, konu ilerlemesi, eğitim yöntemi

gibi iyi tanımlanmış didaktik ve metodolojik bir anlayışı içeren iki kitap kapağı

arasında yer alan tamamlanmış bir baskı çalışması […]” olarak kabul eder (Neuner,

2007: 399). Bu açıklamalar doğrultusunda kitapların öğrenme ve öğretme sürecinin

önemli bir parçasını oluşturduklarından derslerde önemli rol oynadığını

söyleyebiliriz. Ders kitapları sadece öğrenciler için hazırlanmazlar, aynı zamanda

öğretmenlere eğitim sonuçlarının gerçekleşmesinde ve sınıflandırılmasında yardımcı

olurlar ve dolayısıyla öğretmenlerin ders materyalinin içeriğini planladıkları

ve bu içeriği sınıfta sunabilecekleri kaynaklar olarak tanımlanabilirler. Ayrıca

öğretmenlerin derslerde bir kitap ile çalışması, ders planı için temel oluşturur ve

derslere standardizasyon getirilmesini destekler. Bu nedenle, öğretmenlere derslerini

tasarlamada ve uygulamada büyük ölçüde yardımcı olurlar ve derslerde

merkezi bir konuma sahip olduklarından öğretmenlere rehber niteliğinde yol

göstericidirler.