NEONATAL MENENJİT OLGULARINDA BOS VE SERUM STREM-1 DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Çakır S. Ç., Dorum B. A., Özkan H., Kocael F., Budak F., Hacımustafaoğlu M. K., ...More

ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, pp.93

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Neonatal menenjitin sıklığı, mortalite ve morbiditesi yüksektir. Bu çalışmada, enfeksiyon varlığında serum ve vücut sıvılarında artan sTREM-1’in (myeloid hücrelerde eksprese olan Triggering reseptör-1 çözülebilen formu) BOS (Beyin omurilik sıvısı) ve kan düzeylerinin neonatal menenjitlerdeki tanısal değerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Prospektif çalışmada, sepsis olan hastaların ilk gün, 2 ve 7. günlerde serum sTREM-1 düzeyleri çalışıldı. Tüm hastalardan ilk gün, menenjiti olanlardan 2. gün ve menenjit bulguları devam edenlerden 7. günde de BOS sTREM- 1 düzeyleri çalışıldı.

 Bulgular: Çalışmaya toplam 77 hasta alındı (26,3-40,2 gestayonel hafta). Hastaların hepsinde kan ve BOS sTREM-1 düzeylerinin arttığı görüldü. Preterm bebeklerde (n=50) tanı anında bakılan sTREM-1 düzeyleri (pg/ml, ortanca, çeyrekler arası) menenjit olan (n=18) ve olmayanlarda (n=32) sırasıyla serumda; 252,2 (145,2-308,6)’ye 296,7 (234,7-447,7), p=0,038, BOS’ta: 290,4 (218,6-360,6)‘e 339,3 (240,8-390,8), p= 0,147, BOS/serum sTREM-1 oranları (ortalama±SD) ise 1,42±0,91’e 1,14±0,85, p=0,294 saptandı. Menenjitli preterm bebeklerin 2.gün BOS sTREM-1 oranlarında anlamlı oranda düşüş olduğu görüldü (p=0,038). Term bebeklerdeyse (n=27) tanı anında bakılan sTREM-1 düzeyleri (pg/ml, ortanca, çeyrekler arası) menenjit olan (n=14) ve olmayanlarda (n=13) sırasıyla serumda; 354,1 (187,5-545,5)’e 254,1 (211,1-538,8), BOS’ta: 252,8 (209,6-384,2)’e 262,4 (188,7-406,4), BOS/serum sTREM-1 oranlarıysa (ortalama±SD) 1,15±0,97’e 0,97±0,55 saptandı (p>0,05). İkinci gün serum, BOS ve BOS/serum sTREM-1 oranlarında düşüş gözlendi (p>0,05).

Sonuç Bu çalışmada literatürde ilk kez; • Sepsisli term ve preterm bebeklerde sTREM-1’in BOS’ta yükseldiği • Menenjitte BOS/serum sTREM-1 oranının daha yüksek olduğu • Menenjitli olgularda tedavinin 48. saatinde sTREM-1 düzeylerinde düşme olduğu gösterildi. Bu sonuçlarla menenjit tanısında ve tedaviye yanıtın izleminde sTREM-1’in bir belirteç olarak kullanımımın faydalı olabileceği düşünülmekte olup daha fazla hastayı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : neonatal menenjit, neonatal sepsis, sTREM-1