Dindar Bireylerin Yeni Çağ Spiritüelliğine Katılımı Üzerine Nitel Bir Araştırma


Kurt A., Demiryürek A. S.

Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2021, no.48453, pp.63

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, küreselleşme dinamiklerin somutlaştığı sosyal medya araçlarıyla günden güne Türk to-plumunda daha da popülerleşen Yeni Çağ (New Age) spiritüelliği üzerine kurulu inanışların, geleneksel İslami duyarlılığa sahip Müslüman dindar bireyler tarafından sanal ortamda nasıl deneyimlendiği, nasıl konumlandığı ve onların gündelik yaşamlarına nasıl etki ettiğini anlamak ve kavramsallaştırmaktır. Araştırmanın temel prob-lemi ise İslami hassasiyete sahip dindar kimliğin sosyal medyada Yeni Çağ ruhsallığı ile nasıl bir etkileşime girdiğidir. Spiritüel arayış içinde olan dindar bireyler sosyal medyanın sağladığı kültik ortamda nasıl bir ek-lektik dindarlık üretmektedirler? Yeni Çağ’a özgü öğretiler ve pratikler sosyal medyanın tüketim kanallarında nasıl metalaşmaktadır? Dindar bireylerin spiritüel pratikleri sosyal medyada “İslamileştirme”, “anlaşılır kılma”, “benimseme” ve “filtreden geçirme” stratejileri nelerdir? Bu sorular çalışmanın cevaplarını aradığı temel problemlerinden bazılarına işaret etmektedir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayan en az 3 yıldır Yeni Çağ spiritüelliğinin kurulu olduğu bioenerji, reiki, theta healing, access bars, numeroloji, aile dizimi, astroloji gibi spiritüel enerji şifa tekniklerinden biri ya da birkaçını uyg-ulayan 23’ü kadın 2’si erkek 25 dindar bireyle yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bu bireylerin sosyal medya hesapları takip edilmiştir. Saha araştırmasının bulguları, Yeni Çağ spiritüelliği ile ilgili uluslararası literatürde önce çıkan temel kavramsal ve olgusal tartışmalar bağlamında ele alınmış ve analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Yeni çağ, Spiritüellik, Dindarlık, Sosyal medya
Araştırmanın amacı, küreselleşme dinamiklerin somutlaştığı sosyal medya araçlarıyla günden güne Türk to
-plumunda daha da popülerleşen Yeni Çağ (New Age) spiritüelliği üzerine kurulu inanışların, geleneksel İslami duyarlılığa sahip Müslüman dindar bireyler tarafından sanal ortamda nasıl deneyimlendiği, nasıl konumlandığı ve onların gündelik yaşamlarına nasıl etki ettiğini anlamak ve kavramsallaştırmaktır. Araştırmanın temel prob-lemi ise İslami hassasiyete sahip dindar kimliğin sosyal medyada Yeni Çağ ruhsallığı ile nasıl bir etkileşime girdiğidir. Spiritüel arayış içinde olan dindar bireyler sosyal medyanın sağladığı kültik ortamda nasıl bir ek-lektik dindarlık üretmektedirler? Yeni Çağ’a özgü öğretiler ve pratikler sosyal medyanın tüketim kanallarında nasıl metalaşmaktadır? Dindar bireylerin spiritüel pratikleri sosyal medyada “İslamileştirme”, “anlaşılır kılma”, “benimseme” ve “filtreden geçirme” stratejileri nelerdir? Bu sorular çalışmanın cevaplarını aradığı temel problemlerinden bazılarına işaret etmektedir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayan en az 3 yıldır Yeni Çağ spiritüelliğinin kurulu olduğu bioenerji, reiki, theta healing, access bars, numeroloji, aile dizimi, astroloji gibi spiritüel enerji şifa tekniklerinden biri ya da birkaçını uyg-ulayan 23’ü kadın 2’si erkek 25 dindar bireyle yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bu bireylerin sosyal medya hesapları takip edilmiştir. Saha araştırmasının bulguları, Yeni Çağ spiritüelliği ile ilgili uluslararası literatürde önce çıkan temel kavramsal ve olgusal tartışmalar bağlamında ele alınmış ve analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Yeni çağ, Spiritüellik, Dindarlık, Sosyal medya