Bis{3-(2-amino-benzilimino)-pentan-2-on oksimato}kobalt(III) sakkarinat monohidrat kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve teermal özellikleri


Mutlu Gençkal H.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.121-131, 2018 (Peer-Reviewed Journal)