Eğitimde Yerelleşme ve Demokratikleşme Çabaları: Teorik Bir Çözümleme


Creative Commons License

Şişman M., Turan S.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.9, no.34, pp.300-315, 2003 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 34
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Journal Indexes: Scopus, EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.300-315
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Eğitimde yerelleşme ve demokratikleşme çabalan, geçen yüzyılın özellikle son çeyreğinden itibaren gelişmiş ülkelerde artarak devam ede gelen bir konudur. Her ne kadar eğitimin yönetiminde ülkelere göre farklı yapılanmalar gözlense de eğitimle ilgili sorunların yerinde belirlenip çözülmesinde ve eğitimde niteliğin artırılmasında yerel toplum temsilcilerinin güçlendirilmesi, okulların yetkilendirilmesi, toplumun katılımının sağlanması ve kaynaklanın okula yönlendirilmesi gibi yönlerden önemli görülmektedir. Bu çalışmada, eğitimde yerelleşme konusu teorik düzlemde ele alınmış, Türkiye'de siyasi otoritenin bu konudaki çabalarına ışık tutmak amacı ile göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar özetlenmeye çalışılmıştır.