PROF DR AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE


ALYILMAZ S.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.55, pp.629-635, 2016 (Peer-Reviewed Journal)