Farklı kapı oksitli RadFET dozimetrelerinin ışınlama öncesi elektriksel karakterizasyonlarının TCAD simülasyon programı ile değerlendirilmesi


KAHRAMAN A., YILMAZ E.

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.6, pp.1258-1265, 2017 (Peer-Reviewed Journal)