Arıtma Çamuru ve Büyükbaş Hayvan Gübresinin Kompostlanabilirliği


Uçaroğlu S., Özbek B.

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.641-646

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.641-646
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this study; the compostability of treatment sludge (TS) and cattle manure (CM) sourced from the food industry was investigated. Fort his purpose, sunflower stalk (SS) was added as a regulatory additive and composting experiments were performed.The different mixtures (R1,R2,R3) were prepared in order to detemine the individual and co-compostability of the raw materials used. In the R1 reactor 70%:30% ratios TS and SS, R2 reactor 70%:30% ratios CM and SS, R3 reactor 35%:35%:30% ratios TS:CM:SS were mixed respectively. Temperature, organic matter and C/N ratio parameters were monitored during the 21-day process. The highest temperatures during the composting process were determined as 43.9 ˚C, 43.9 ˚C and 53.7 ˚C in R1,R2 and R3 reactors, respectively. When the C/N ratios are examined, the reactor R3 which has reached 18.5% at the end of the process and has the highest temperature rise can be defined as the best reactor. It has been found that the efficiency of composting process of food industry treatment sludge and cattle manure is high.

Bu çalışmada; gıda endüstrisi arıtma tesisi kaynaklı arıtma çamuru (AÇ) ve büyükbaş hayvan gübresinin (BHG) kompostlanabilirliği incelenmiştir. Bu amaçla düzenleyici katkı maddesi olarak ayçiçeği sapı (AS) ilave edilerek kompostlama denemeleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan ham materyallerin ayrı ayrı ve birlikte kompostlanabilirliğinin belirlenmesi amacıyla üç farklı karışım (R1,R2,R3) hazırlanmıştır. R1 reaktörüne %70 AÇ ve %30 AS, R2 reaktörüne %70 BHG ve %30 AS, R3 reaktörüne ise %35 AÇ, %35 BHG ve %30 AS ilave edilmiştir. 21 günlük proses boyunca sıcaklık, organik madde ve C/N oranı parametreleri izlenmiştir. R1,R2 ve R3 reaktörlerinde kompostlama süreci boyunca en yüksek sıcaklıklar sırasıyla 43.9˚C, 43.9˚C ve 53.7˚C olarak tespit edilmiştir. C/N oranları incelendiğinde proses sonucunda %18.5 oranına ulaşmış olan ve sıcaklık yükselmesi en fazla olan R3 reaktörü en iyi reaktör olarak tanımlanabilir. Gıda endüstrisi kaynaklı arıtma çamuru ve büyükbaş hayvan gübresinin birlikte kompostlanma işleminin verimliliğinin bu atıkların ayrı ayrı kompostlanmalarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.