Bulgaristan’da Siyasi Otoritenin Ulusal Türk Azınlığı Üzerindeki Politikları: Belene Toplama Kampı Örneği (1985-86)


ÖZKAN V.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.20, pp.117-162, 2014 (Peer-Reviewed Journal)