AHZÂB SURESİ 37. AYETİYLE İLGİLİ NÜZUL SEBEBİ RİVAYETLERİ VE İLMÎ DEĞERİ


Creative Commons License

Divlekci C.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.59, pp.109-123, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.109-123
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Regarding Chapter Ahzab 37th verse - its verse of revelation and academjc value

Evaluating the purpose of revelation is within the study of narrations and has no place in Ijtihad (independent reasoning). When one considers the role of "reasons of revelation" in understanding the Qur'an, it is certain that an inattentive examination will result in fatal consequences. As a matter of fact, certain narrations about this specific verse (38th verse of Chapter Ahzab) is an interesting example to this phenomenon. Aforementioned narrations describe a morally dishonorable prophet and (his) companions and gives an impression of revelation as if it is to serve the prophet's wishes and desires. In this way, it would confuse muslim believers and allow for people with an ulterior motive to reach their bad intentions. In this work, we examine how mainstream commentaries assess these narrations. Furthermore, we strived to indicate the academic value and credentials of narrations utilizing a more recent, modern work focused specifically in this topic.

Key words: al-Ahzaab, 37, the purposes of revelation, Tafser

 

 

Nüzul sebeplerinin tespiti, rivayet ilimlerinin ilgi alanına giren, içtihada yer olmayan bir konudur. Nüzul sebeplerinin Kur’an’ı anlamaya yardımcı olan vasfı dikkate alındığında, tespitte gösterilecek gevşekliğin vahim sonuçlara yol açma ihtimali bir gerçektir. Nitekim Ahzâb Suresi 37. ayetiyle ilgili bazı rivayetler buna dair ilginç bir örnektir. Söz konusu rivayetler ahlaken düşük bir peygamber ve sahabe profili çizmekte, ayrıca Peygamber’in istek ve arzularına hizmet eden bir vahiy anlayışı izlenimi vermektedir. Bu yönüyle Müslümanların zihinlerini bulandıracak, art niyetli kimselere de malzeme verecek bir mahiyet arz etmektedir. Bu çalışmamızda söz konusu rivayetleri belli başlı tefsirlerin nasıl değerlendirdiğine yer verdik. Daha sonra, bu konuda yapılmış çağdaş bir çalışmadan da yararlanarak rivayetlerin sened tenkidini ve ilmi değerini belirlemeye gayret ettik.

Anahtar Kelimeler: Ahzab, 37, Nüzul sebebi, Tefsir