Termoplastik Kompozit Kirişlerin Titreşimm Sönümleme Davranışları


Matyar B., Yazıcı M., Öztürk Yılmaz İ., Bilici A. Y.

Uluslararası Malzeme Mühendisliği ve İleri İmalat Teknolojileri Kongresi (IMEAMTC'22), İstanbul, Turkey, 15 September 2022, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Taşıt kullanıcıları tarafından taşıtlardan beklenen birçok teknolojik yeniliklerin ve performans kriterlerinin yanında, yüksek olması beklenen en önemli kriterlerden biri de konfordur. Motor titreşimleri ve yol düzgünsüzlükleri gibi birçok etken konforu etkileyen titreşimlere sebebiyet vermektedir. Sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzemeler, otomotiv başta olmak üzere her tür taşıt üreticisi firmanın titreşim sönümleme özellikleri açısından ilgisini çekmektedir. Taşıt üreticisi firmaların sektörde sıklıkla kullandıkları kompozit malzemelerdeki gibi yüksek özgül mukavemet ve yüksek özgül rijitlik göstermeleri dışında, termoplastik matris malzemelerinin viskoelastik ve viskoplastik özelliklerinin bir sonucu olarak titreşim sönümleme açısından davranışlarını tespit etmek önemlidir. Bu çalışma kapsamında termoplastik kompozit yapıların titreşim sönümleme davranışları ve tabi frekansları deneysel ve Sonlu Elemanlar Analiz yöntemi ile incelenmiştir. Titreşim sönümleme davranışlarının incelenmesi için bir çelik kiriş numune ve hacimce %45 sürekli cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit malzemeden üretilen 10 katmanlı ve [0°/0°/90°/45°/-45°]s katman yapısına sahip bir kiriş numune kullanılarak karşılaştırmalı incelenmiştir. Bir ucu ankastre mesnetli diğer ucu serbest kiriş numunelere darbe çekici yöntemi ile modal testler gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler sonucunda kiriş numunelerin ilk 3 modda doğal frekansı incelenmiştir. Sonlu elemanlar analizleri ile elde edilen veriler test verileri ile karşılaştırılmıştır. Darbe çekici yöntemi ile gerçekleştirilen modal testlerden elde edilen veriler üzerinden çelik ve kompozit kiriş numunelerin dinamik sönüm oranları hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda çelik kirişin dinamik sönüm oranı 0,012 olarak, kompozit kirişin dinamik sönüm oranı ise 0,02068 olarak bulunmuştur.