Tasarruf ve Enflasyon İlişkisi Türkiye İçin Bir Eş-Bütünleşme Analizi


OKŞAK Y., ÖZEN E.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.3, pp.353-369, 2020 (Peer-Reviewed Journal)