Kültürel Turizm İçerisinde Yerel Tatların Önemi: Gaziantep Örneği


Zaman S., Uzun E.

1. ULUSAL COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, vol.1, pp.905-917

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.905-917
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Seyahat edenlerle yerleşik halk ya da doğal çevre etkileşimine dayalı olan turizm, temelde bir kültürel olaylar bütünüdür. Günümüzde turizm olayına katılma amaçlarında yaşanan köklü değişimler, alternatif turizm adı altında farklı ve yeni turizm türlerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Sağlık turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, akarsu turizmi, botanik turizmi, golf turizmi, mağara turizmi, yat turizmi, miras turizmi, av turizminde olduğu gibi kültürel turizm de alternatif turizm içerisinde değerlendirilmektedir.

Kültürel turizm; kültürel ürün ve hizmetlerin niteliğine, turistlerin özel ilgi alanlarına göre kendi içerisinde alternatifler barındırmaktadır. Bunlardan biri de dünyada gastronomi turizmi olarak bilinen yerel tatların ortaya çıkardığı turizm hareketidir. Modern çağda yerel yiyecek-içecekler, turizmin önemli bir parçasıdır. Bunlar, destinasyon sahalarının oluşumuna ve bu bölgelerle ilgili olumlu bir imaj geliştirilmesine de büyük katkı sağlayabilmektedirler.

Bu çalışmada 2011–2012 yılları arasında, kış mevsiminde, Gaziantep iline gelen 828 ziyaretçiye (turist ve günübirlikçi) uygulanan anket sonuçlarına dayanarak, Gaziantep’in zengin mutfak kültürünün kültürel turizm içerisindeki önemi ve coğrafi faktörlerin bu kültür oluşumu üzerindeki rolü incelenmektedir.