Effect of Different Salinity Levels on Germination, Seed Yield, and Yield Characteristics in Bean (Phaseolus vulgaris L.)


Creative Commons License

Turhan A.

12. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 8 - 11 September 2019, vol.3, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Salt stress is one of the most important factors limiting the growth and yield of the plants,

especially the ones cultivated in the arid and semi-arid areas. The purpose of this study was to

determine the effects of irrigation waters containing various salt concentrations on the seed germination,

growth, yield and yield components in beans. Eight different concentrations (EC: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5,

3.0, 3.5 and 4.0 dS m-1) of salinized waters were used for the seed germination and irrigation

applications. The results of the research showed that the various salt concentrations statistically

significantly negatively affected the germination rate, growth and yield parameters of the bean seeds.

The highest germination rate was obtained from the salt applications with 0.5, 1.0, and 2.0 dS m-1;

however, the salinity levels above 2.5 dS m-1 substantially decreased the germination rate. As the salt

concentrations increased, the dwarfing effect appeared in the plants and this effect was observed more

by increasing the salinity level to 2.5 dS m-1. The number of pods per plant, the number of seeds per

pod, the 100-seed weight, and the seed yield substantially decreased at the salinity levels above 3.0 dS

m-1, 2.5 dS m-1, 2.0 dS m-1, and 2.0 dS m-1, respectively. When the seed germination, growth and yield

parameters are evaluated together in the bean cultivation; the irrigation water salinity at the level of 2.0

dS m-1 can be considered as the threshold value. We are of the opinion that the irrigation water with the

salinity level up to 2.0 dS m-1 will be suitable for the bean cultivation.

Tuz stresi özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda yetiştirilen kültür bitkilerinin büyümesini ve

verimliliğini sınırlayan en önemli faktörlerden birisidir. Bu araştırmanın amacı; farklı tuz

konsantrasyonları içeren sulama sularının fasulyede tohum çimlenme, büyüme, verim ve verim

bileşenleri üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Tohum çimlenme ve sulama uygulamalarında

tuzlulaştırılmış suların sekiz farklı konsantrasyonu (EC: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 ve 4.0 dS m-1)

kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, farklı tuz konsantrasyonlarının fasulye tohumlarının çimlenme oranını,

büyüme ve verim parametrelerini istatistiksel olarak önemli düzeyde olumsuz etkilediğini göstermiştir.

En yüksek çimlenme oranı 0.5, 1.0 ve 2.0 dS m-1 tuz uygulamalarından elde edilmiş, ancak 2.5 dS m-1

ve üzerinde artan dozlar çimlenme oranını önemli miktarda düşürmüştür. Artan tuz konsantrasyonları ile

birlikte bitkilerde bodurlaşma etkisi ortaya çıkmış, bu etki daha çok tuz dozunun 2.5 dS m-1 seviyesine

çıkarılması ile gözlemlenmiştir. Bitkideki bakla sayısı 3.0 dS m-1, bakladaki tane sayısı 2.5 dS m-1, yüz

tane ağırlığı 2.0 dS m-1, tane verimi 2.0 dS m-1 ve üzerinde artan tuz uygulamalarında önemli miktarda

azalmıştır. Fasulye yetiştiriciliğinde tohum çimlenme, büyüme ve verim parametreleri birlikte

değerlendirildiğinde, 2.0 dS m-1'lik sulama suyu tuzluluğu, eşik değerleri olarak göz önüne alınabilir.

Fasulye yetiştiriciliğinde daha çok 2.0 dS m-1’ye kadar tuz içeren sulama sularının kullanımının uygun

olacağı kanaatindeyiz.