2019 Portable magnetic nanoparticle spectrometer


Creative Commons License

Akay C., Akyürekli Y., Uzak E., Tunçdamar A.

Afyon Kocatepe University International Journal of Engineering Technology and Applied Science, vol.2, no.1, pp.1-9, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Manyetik parçacık spektrometresi (MPS), belirli manyetik alan değerlerinde süper paramanyetik demir oksit nanoparçacıklarının doğrusal olmayan tepkisini ve manyetik doygunluğunu kullanır. Zamanla değişen bir manyetik uyarıcı bobinlerin alanı parçacıkların mıknatıslanmasının maksimum ve minimum değer arasında değişmesine neden olur. Genel olarak, uygulanan alan geçici olarak değiştirildiğinde manyetik bir nanoparçacığın yönünü değiştirmenin iki yolu vardır. Parçacığın kendisi Brownian dönüşü adı verilen fiziksel bir dönüş gerçekleştirir veya parçacık içindeki manyetik moment Néel dönüşü adı verilen sabit bir yapıda dönebilir. Viskoz bir ortamda, uygulanan frekansa bağlı olan ve baskın bir işlem olan her iki dönme tipinin kombinasyonu gerçekleşir. Relaksometre olarak da bilinen bu sistem, MPS çalışmalarındaki manyetik nanoparçacıkların yoğunluğunu ve ilgili hesaplamaları yaparak nanoparçacıklarındurulma sürelerinin ölçümünü dikkate alır. Brownian veya Néeldurulma süreleri, kimyasal olarak bağlı veya bağlı olmayan manyetik nanoparçacıkların dış değişken manyetik alana verdiği tepkiye göre hesaplanabilir. Bu çalışmada, nanoparçacıkların durulma zamanları gibi özelliklerinin analiz edilmesini sağlayan bir spektrometre öncelikle tasarlanmış ve yapımı gerçekleştirilmiştir Spektrometreden elde edilen MPS sinyalleri veri toplama kartı ile bilgisayara aktarılabilir ve Python programlama dilinde yazılmış bir yazılımla veri analizi yapılabilir.