Güç Bileşenlerinin Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Hesaplanması


Vatansever F.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.25, no.2, pp.679-692, 2020 (Peer-Reviewed Journal)