TÜRK HUKUKUNDA SINIRLI AYNİ HAK İLE TAKYİT EDİLMİŞ MALIN SİGORTALANMASI VE SİGORTACININ SINIRLI AYNİ HAK SAHİPLERİNE KARŞI BORÇLARI


MİSİLİ S.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, pp.613-670, 2015 (Peer-Reviewed Journal)